1. Elektrometal SA “Gazlı yakıtlar için donanımlı yenilikçi redüksiyon-ölçüm noktaları” adı altında 1.1 sayılı “İşletmelerin Ar-Ge Projeleri” Tedbiri  altında, 1.1.1 sayılı alt-tedbir  “İşletmeler tarafından yürütülen endüstriyel araştırmalar ve geliştirme çalışmaları” – POIR  - 2016 yılı Akıllı Gelişim Operasyonel Programı 2014-2020 NRDC ile imzalanan POIR.01.01.01-00-0804/16-00 sayılı 10.05.2017 tarihli sözleşme uyarınca Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.

 • Projenin amacı - doğalgaz tesisatları için yapılandırılabilir bir yenilikçi redüksiyon ve ölçüm noktaları grubunun uygulanması
 • Öngörülen sonuçlar – modernleştirme, işlevselliğin artırılması ve gaz sektöründe varolan çözümlerin uygulama maliyetlerinin düşürülmesi sayesinde yerli ve yabancı pazar payının artırılması
 • Projenin değeri - 12.355.194,25 Zloti
 • Teşvik değeri – 5.785.577,72 Zloti

 

2. „ELEKTROMETAL SA - madencilik fuar ve misyonları aracılığıyla ihracatın artırılması” - Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı 2007-2013 kapsamında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir. Tedbir 6.5 - Alt-tedbir 6.5.2,

 • Eş-finansman seviyesi - % 45
 • Proje bitiş tarihi - 2014-11-21

 

      

3. ELSAFE-14 güvenlik fonksiyonunun uygulanması için programlanabilir  kıvılcım duyarlı sürücü” Programı -  INNOTECH-K2/IN2/67/183054/NCBR/13 sözleşmesi uyarınca, INNOTECH programı çerçevesinde ve In-Tech programının parçası olarak kullanılabilir. Proje Varşova'dan CIOP-PIB ve Varşova'dan IBS PAN konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildi.

 • Eş-finansman seviyesi - % 55
 • Proje bitiş tarihi - 2015-02-28

4. „Maliyet bazlı aktivite uygulanması yoluyla örgütsel değişim” danışma yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabeti hakkındaki 2.1 sayılı Tedbir  altında “işletmelerin rekabet gücünün artırılması” kapsamında Sektörel Operasyonel Program ile ilgili olarak Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.

 • Eş-finansman seviyesi - % 50
 • Proje bitiş tarihi - 2006-03-31

 

5. „Şirketin rekabet gücünü artırmak amacıyla duran varlıklar ve yazılım temini” projesi - Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu - Sektörel Operasyonel Programının 2.3 sayılı Tedbiri “İşletmelerin Rekabet gücünün artırılması” kapsamında yatırımlarla küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması için AVRUPA BİRLİĞİ tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.

 • Eş-finansman seviyesi - % 50
 • Proje bitiş tarihi – 2005-08-31

 

 

Değerli Kullanıcı, web sitemiz çerez kullanmaktadır. Çerezlerin amacı bireysel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde, sizlere en üst düzeyde hizmet sağlamaktır. Çerezlerden aynı zamanda bizimle işbirliği içinde olan reklam ve araştırma şirketleri de faydalanmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam etmeniz çerez kullanımını kabul ettiğiniz anlamına gelir.